Tema pastoral Lourdes 2022

Tema pastoral Lourdes 2022
"Aneu a dir als sacerdots…"

BREU HISTÒRIA DE L'HOSPITALITAT

Cardenal Vidal i Barraquer
Fou en la dècada de 1920 a 1930, que la llavors jove Hospitalitat de Barcelona, seguint indicacions dels Bisbes de la província eclesiàstica Tarraconense,  va estendré la organització de les peregrinacions, de manera formal  a tot el territori de la mateixa. El 1924  es crearen juntes territorials als diferents bisbats i també a Tarragona. Així doncs aquesta junta diocesana del 1924 fou llavor  d’Hospitalitat en la nostra arxidiocesi.

Tenim constància documental  que ens indica que el 1927 el Dr. Vidal i Barraquer, Cardenal Arquebisbe de Tarragona, ja presidí un pelegrinatge diocesà de Tarragona  a Lourdes, ben segur conjuntament amb Barcelona i la resta de Bisbats de la província Tarraconense.
Cardenal Arriba y Castro

També disposem, en el fons documental de l'Hospitalitat, de documentació referent al Pelegrinatge Arxidiocesà a Lourdes que tingué lloc el 1958, en conmemoració del centenari de les aparicions, de l'11 al 15 de juliol. El presidí el Cardenal Benjamin de Arriba y Castro, Arquebisbe de Tarragona i Primat. Sortiren 2 trens, dels de l'època, de les estacions de Reus i Tarragona i via Saragossa i Canfranc arribaren a Lourdes el matí del dia 12.

El dia 13 el Cardenal de Tarragona presidí la Processo Eucarística i benedicció de malalts, tot i que no podem afirmar que en aquest Pelegrinatge i assistisin malalts de la nostra arxidiocesi. En el decurs d'aquest pelegrinatge, es feu una missa a la Gruta, es participà al Rosari de torxes  i es visitaren Bartres i la capella de la Mare de Déu de Montserrat a l'església parroquial de Lourdes.Entrades populars