dilluns, 11 d’agost de 2014

Eleccions a la Presidència de l'Hospitalitat

En virtut del que assenyalen els Estatuts de la nostra Hospitalitat, el President, Jordi Cervera Ferré, convoca  a tots els Membres Titulars  per a la presentació de candidats al càrrec de President de la Junta Diocesana.

Queda obert, a partir d'aquesta publicació i de la recepció per correu postal de la convocatòria i una edició dels estatuts, el plaç per a la presentació de candidats.

Cal fer arribar la voluntat i desig d'ocupar el càrrec  mitjançant una carta amb les  dades personals, a traves de correu postal  i dirigida a:

 Secretària de l'Hospitalitat
 (Sra. Anna Barrocal)
Carrer Ixart , 7. entresol.
43003-TARRAGONA.


També ho podeu fer arribar per email al correu electrònic:

ablanqueta@hotmail.com

El plaç màxim de presentació de candidatures acaba el proper 28 d'octubre.

Podeu consultar els estatuts: En el seu Capitol V, article 34, paràgrafs a), b) i c); queda indicat com ha de realitzar-se el procés d'elecció al càrrec de President.