dissabte, 4 de juny de 2016

La Mare els rep, El Pare els acull per sempre més..
En el decurs del passat mes de maig,  el Pare a acollit a la Vida Plena els nostres estimats:


  • Vicenç Andreu Abellan Armelles, pare d'en Nestor Vicenç Abellan, Hospitalari titular de Tarragona.
  • Antonio Ruiz-Peinado Gonzalez-Elipe, pare d'en Toni Ruiz-Peinado, hospitalari del Baix Penedes.
Els tenim presents en la pregaria.