Tema pastoral Lourdes 2022

Tema pastoral Lourdes 2022
"Aneu a dir als sacerdots…"

QUI SOM, QUE FEM... ORGANIGRAMA I ORGANS DE GOVERN

QUE VOL DIR ANAR A LOURDES
Qui millor pot explicar-ho, és el mateix fundador de l’Hospitalitat, 
el Dr. Josep Pont i Gol.
Tornant del 8è pelegrinatge diocesà, en una conversa a la ràdio, va parlar afectuosament i amb abundància del seu cor del que significava per a ell l’Hospitalitat i el sentit del pelegrinatge. Us reproduïm fragments de la conversa, extrets del llibre L'Arquebisbe Josep Pont i Gol Pelegri de Lourdes,(Pàgina 22), editat per l'Hospitalitat :


Sr. Arquebisbe, aquests últims dies vostè ha estat a Lourdes en pelegrinatge diocesà. Podríem parlar-ne? Que vol dir anar a Lourdes?
A lourdes, s'hi pot anar per diferents motius: des d'un simple turisme encuriosit, fins un romiatge auster i ple de sentit eclesial.

De totes maneres, d'entrada, jodiria que anar a Lourdes fins i tot només per curiositat, és sempre cosa bona. El fet de Lourdes, per la seva magnitud, per la seva ja més que centenària història, per la seva internacionalitat, i per l'ambient que, es vulgui o no es vulgui, s'hi respira, normalment sempre ha de fer bé.

L’HOSPITALITAT la formem un grup de persones amb ganes de servir els nostres germans malalts i posar en pràctica allò que Maria va demanar a Bernardeta.

Estem organitzats com a associació pública de fidels de l’Arquebisbat de Tarragona, i dins l’organigrama de l’Arquebisbat formem part de la delegació diocesana de Pastoral de la Salut. Estem vinculats a l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes de França, i treballem de conjunt amb les altres hospitalitats de les diòcesis amb seu a Catalunya. Tenim també una estreta relació amb les hospitalitats de les diòcesis espanyoles i ens sentim germans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes que hi ha a tot el món.

La finalitat de l’Hospitalitat és posar-se en camí per a créixer en la fe en Jesucrist i en la devoció a la Mare de Déu, mitjançant la seva activitat cèntrica, que és l’organització del pelegrinatge diocesà anual al Santuari de Lourdes, a França. També al llarg de l’any duem a terme actes, trobades de germanor, reunions de treball i de formació... Normalment fem tres trobades al llarg de l’any: una pels volts de Nadal, una altra al Febrer, per celebrar l’aniversari de les aparicions de la Mare de Déu a Bernardeta, i una altra durant el temps pasqual. Intentem fer-les a diferents indrets de l’arquebisbat per donar-nos a conèixer i mantenir l’ambient de germanor entre els seus membres, col·laboradors i participants.

En el compliment d’aquesta finalitat donem preferència als germans malalts i tenim cura del seu trasllat, manteniment i allotjament. Acollim com cal, també, els pelegrins.

La finalitat esmentada, pressuposa que el nostre distintiu sigui la realització quotidiana del precepte de l’amor, per la qual cosa s’exigeix en els membres una formació cristiana bàsica i sòlida que cal fomentar i promoure en els aspectes espirituals, socials i tècnics, per a fer un bon servei als malalts i per a un millor aprofitament personal i eclesial, en l’exercici de la convivència i de la solidaritat.

A l’Hospitalitat hi ha membres titulars i membres auxiliars. Són membres auxiliars aquelles persones – catòliques o no – que un cop han anat a Lourdes demanen ser membres de l’Hospitalitat i es comprometen a col·laborar-hi sempre que puguin. Són membres titulars aquells fidels catòlics que, després d’uns anys de servei, demanen ser-ho i es comprometen a col·laborar amb l’Hospitalitat, tot assumint, si cal, responsabilitats en l’organització i direcció.

L’Hospitalitat s’estructura mitjançant una assemblea general, de la qual tots els membres  en formen part, i una junta directiva, que és la que gestiona el dia a dia de l'Hospitalitat i l'organització de les activitats diverses que es fan al llarg de l'any i de les quals la principal és el Pelegrinatge Diocesà a Lourdes.

Que fem...
Primer de tot posar-nos en camí. Caminem junts, els malalts, els serveis, els acompanyants, els metges, les infermeres, els pelegrins, els mossens, els joves, els adults.

Ens posem en camí per viure intensament, uns dies, la fraternitat, la solidaritat, l’ajuda mútua, la fe.

La activitat cèntrica de l’Hospitalitat és el Pelegrinatge anyal, amb malalts, al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, acompanyats pel nostre Sr. Arquebisbe, i formant una amplia fillada de Pelegrins, cadascú amb el seu fardell de vida, esquitxada, de vegades, pel dolor de la malaltia o de la limitació humana.

De retorn, durant l’any, el Pelegrinatge marca amb el seu sentit totes les trobades de pregària i de convivència, totes les activitats de servei i de caritat.

El marc juridic: els nostres Estatuts.
Junta Directiva 


Junta Diocesana, per l'esquerra: Salvador, Estrella, Miquel, Pepa, Marta, Miquel (President), Arquebisbe Jaume, Mn. Joaquim, Maricel i Oriol.


A data d'1 d'octubre de 2019,  la formen:
 • President: Sr. Miquel Domenech Mestre
 • Vice-president: Sr.Salvador Pérez Reverté
 • Consiliari: Mn. Lluis Simón
 • Vice-Consiliari: Mn. Jaume Gené Nolla
 • Secretària: Sra. Rosa Aguadé
 • Administrador: Sr. Miquel Riera Figuerola
 • Cap de l’Equip Mèdic: Dra. Marta Tous
 • Cap del Servei d’Infermeria: Sra. Estrella Ocaña
 • Cap de Serveis a l'Accueil: Sra. Pepa Ferré
 • Cap de Mobilitat i Serveis de Suport: Sra. Maricel Rovira
 • Responsable de Joves: Oriol Ventura Pedrol 

 • Director del Pelegrinatge a Lourdes (1): Mn. Joaquim Gras Minguella.

 • (1): Carrec executiu ha proposta personal de l'Arquebisbe Joan.
 • En el capitol IV i V dels estatuts vigents, es descriuen les funcions, durada, elegibilitat i nomenament de cada un dels membres de la junta. 


Entrades populars